Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66875
Title: Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực : Cơ hội, thách thức và một số đề xuất tham chiếu đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP)
ASEAN
Cơ hội
Thách thức
Đề xuất tham chiếu
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 970 -Tr.98-104
Abstract: Ngày 15-11-2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) chính thức được ký kết với sự tham gia của mười quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và năm nước đối tác. Đây không chỉ là một thỏa thuận thương mại tự do đơn thuần mà còn là một thỏa thuận thực sự toàn diện, mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Việc RCEP hoàn tất cũng đánh dấu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2020 thành công của Việt Nam, tạo đà cho kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66875
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.