Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/668
Title: Giải pháp cải thiện điều kiện sống cho lao động nhập cư trên địa bàn TP. Đà nẵng
Authors: Nguyễn, Nữ Đoàn Vy
Keywords: Lao động nhập cư
Điều kiện sống
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.134-136
Abstract: Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên về số lượng và hiệu quả các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất. Bên cạnh đó, Đà Nẵng là trung tâm giáo dục đào tạo lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đứng sau thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, vì số người đến học tập cũng khá lớn. Sự khác biệt về chất lượng cuộc sống, điều kiện học tập và cơ hội việc làm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhập cư vào Thành phố ngày càng nhiều. Bài viết mong muốn tìm hiểu điều kiện sống của người nhập cư vào TP. Đà Nẵng và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện sống của họ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/668
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.