Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/668
Nhan đề: Giải pháp cải thiện điều kiện sống cho lao động nhập cư trên địa bàn TP. Đà nẵng
Tác giả: Nguyễn, Nữ Đoàn Vy
Từ khoá: Lao động nhập cư
Điều kiện sống
Thành phố Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.134-136
Tóm tắt: Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên về số lượng và hiệu quả các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất. Bên cạnh đó, Đà Nẵng là trung tâm giáo dục đào tạo lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đứng sau thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, vì số người đến học tập cũng khá lớn. Sự khác biệt về chất lượng cuộc sống, điều kiện học tập và cơ hội việc làm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhập cư vào Thành phố ngày càng nhiều. Bài viết mong muốn tìm hiểu điều kiện sống của người nhập cư vào TP. Đà Nẵng và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện sống của họ.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/668
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.19 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.