Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66942
Title: Vai trò của một số Tăng ni và cư sỹ trong quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào
Authors: Chu, Văn Tuấn
Keywords: Tăng ni
Cư sỹ
Hình thành
Phát triển
Phật giáo Việt Nam tại Lào
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 09 .- Tr.64-78
Abstract: Bài viết này dựa trên một số tài liệu ít ỏi hiện có và tài liệu điền dã hầu hết các ngôi chùa Việt Nam tại Lào vào tháng 9/2019 của tác giả để làm rõ vai trò, đòng góp của một số vị tăng ni, cư sỹ tiêu biểu, như: Hòa thượng Thích Nhật Liên, Hàa thượng Thích Trung Quân, Hòa thượng Thích Thanh Tuất. Hòa thượng Thích Minh Lý, ông Trịnh Vãn Phú. v.v... Qua đó góp phần làm rõ quá trình hình thành, phát triển Phật giáo Việt Nam tại Lào.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66942
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.