Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66945
Nhan đề: Điều chỉnh sinh kế cư dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp Hà Phổ, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
Tác giả: Hà, Thị Hồng Vân
Trần, Thị Hải Yến
Từ khoá: Điều chỉnh sinh kế
Cư dân ven biển
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .-Tr.03-10
Tóm tắt: Biến đổi khí hậu đang trở thành một thách thức gay gắt đối với sự tồn tại và phát triển của con người. Đối với môi trường biển, biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp đến môi trường sinh thái biển và tác động tiêu cực đến nguồn lợi thủy sản cũng như sinh kế của cư dân ven biển. Dựa vào việc tìm hiểu chú trương chính sách của tỉnh Phúc Kiến, bài viết đi vào phân tích các cách thức điều chỉnh sinh kế của một huyện ven biển miền Đông Phúc Kiến. Từ đây, có thể thấy rõ hơn cách chính quyền vả người dân địa phương thích ứng với những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra đối với chiến lược sinh kế của họ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66945
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.