Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66953
Title: Vai trò của phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt lại Lào (Nghiên cứu trường hợp chùa Phật Tích ở Viêng Chăn)
Authors: Nguyễn, Hồng Dương
Keywords: Vai trò
Phật giáo Việt Nam
Lào
Người Việt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 09 .- Tr.112-128
Abstract: Phật giáo Việt Nam tại Lào đang có 14 ngôi chùa ở khắp ba miền ( Thượng, Trung và Hạ Lào). Thông qua nguồn tư liệu khảo sát điền dã đầu tháng 9/201 9 và những tư liệu từ các công trình nghiên cứu có liên quan, trong bài viết này, tác giả đề cập đến ba vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt tại Lào...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66953
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.