Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66953
Nhan đề: Vai trò của phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt lại Lào (Nghiên cứu trường hợp chùa Phật Tích ở Viêng Chăn)
Tác giả: Nguyễn, Hồng Dương
Từ khoá: Vai trò
Phật giáo Việt Nam
Lào
Người Việt
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 09 .- Tr.112-128
Tóm tắt: Phật giáo Việt Nam tại Lào đang có 14 ngôi chùa ở khắp ba miền ( Thượng, Trung và Hạ Lào). Thông qua nguồn tư liệu khảo sát điền dã đầu tháng 9/201 9 và những tư liệu từ các công trình nghiên cứu có liên quan, trong bài viết này, tác giả đề cập đến ba vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt tại Lào...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66953
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.