Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6698
Title: Phân tích hiệu quả sản xuất khoai lang tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long
Authors: Đỗ, Thị Hoài Giang
Nguyễn, Thị Kiều Nhung
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả sản xuất khoai lang tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long, để người nông dân có thể định lượng mức lợi nhuận đạt được, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất khoai lang
Description: 70
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6698
ISSN: B1502621
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.