Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6698
Nhan đề: Phân tích hiệu quả sản xuất khoai lang tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Đỗ, Thị Hoài Giang
Nguyễn, Thị Kiều Nhung
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả sản xuất khoai lang tại huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long, để người nông dân có thể định lượng mức lợi nhuận đạt được, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất khoai lang
Mô tả: 70
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6698
ISSN: B1502621
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.