Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67
Title: 10 "Chiến tích" không thể quên của VMRCC
Authors: Đức Trung
Keywords: Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam
Chiến tích
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 1+2 .- Tr.80-81
Abstract: Bài báo nói về Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam. Năm 1996 VMECC được ra đời với trọng trách, Vietnam MRCC sẽ là bạn của người dân trên biển, giảm thiểu những sự cố xảy ra ở biển khơi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/67
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
196.53 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.