Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67014
Title: Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.35-38
Abstract: Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu tất yếu, là nhu cầu tự thân của Đảng và một nguyên tắc để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67014
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
703.96 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.