Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67057
Title: Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin
Authors: Nguyễn, Đăng Huy
Keywords: CNTT
Công nghệ thông tin
TCKT
Tổ chức kế toán
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 10 .- Tr.11-13
Abstract: Doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé, số lượng lao động ít, thông thường hoạt động trên một lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh, để tồn tại và phát triển thì bản thân các doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ phải tự chuyển mình bằng cách kinh doanh đa ngành nghề hơn. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay; kế toán được xem là một công cụ quan trọng phục vụ quản trị hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa được quan tâm đúng mức. Việc hoạch định và ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kế toán trong doanh nghiệp siêu nhỏ ở giai đoạn bắt đầu, công tác tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp siêu nhỏ chủ yếu là cài đặt các phần mềm ứng dụng rời rạc, không liên kết, còn nhiều bất cập, hạn chế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67057
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
713.57 kBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.