Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6709
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng cam sành tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Diệp, Phan Ngọc Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực trạng sản xuất cam sành của các hộ ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Phân tích hiệu quả tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình trồng cam sành ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho mô hình góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ
Description: 63 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6709
ISSN: B1510382
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.