Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/670
Nhan đề: Phân tích các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam
Tác giả: Cao, Việt Hiếu
Từ khoá: Xuất khẩu
Tăng trưởng xuất khẩu
Phân tích dịch chuyển tỷ trọng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.3-6
Tóm tắt: Thông qua phương pháp phân tích dịch chuyển tỷ trọng (SSA) trên bộ số liệu trong danh mục phân loại thương mại quốc tế theo tiêu chuẩn (Standard International Trade Classification - SITC) trong giai đoạn 1997-2015, nghiên cứu cho thấy, xuất khẩu của Việt Nam tăng lên chủ yếu dựa vào tăng trưởng cầu nhập khẩu thế giới và lợi thế so sánh quốc gia. Thay đổi cơ cấu ngành hàng xuất khẩu đóng góp rất ít, thậm chí kéo lùi khả năng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/670
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_316.7 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.