Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6710
Title: Phân tích tình hình cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Khổng, Tiến Dũng
Châu, Ngọc Chúc
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Để thấy rõ thực trạng cho vay mua nhà và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hợp lý nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh để khắc phục hạn chế được các điểm yếu. Từ đó, hoạt động tín dụng cho vay mua nhà có thể được mở rộng và tăng trưởng bền vững góp phần tích cực vào việc phát triển hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín
Description: 83 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6710
ISSN: B1510353
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.