Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6710
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Khổng, Tiến Dũng
Châu, Ngọc Chúc
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Để thấy rõ thực trạng cho vay mua nhà và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hợp lý nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh để khắc phục hạn chế được các điểm yếu. Từ đó, hoạt động tín dụng cho vay mua nhà có thể được mở rộng và tăng trưởng bền vững góp phần tích cực vào việc phát triển hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín
Mô tả: 83 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6710
ISSN: B1510353
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.