Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67132
Nhan đề: Nguyên tắc kiểm soát việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp
Tác giả: Vũ, Hồng Anh
Từ khoá: Kiểm soát
Quyền lập pháp
Quyền hành pháp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạo Chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 16 .- Tr.3-10
Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về quan hệ kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ theo quy định của Hiến pháp năm 2013.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67132
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.