Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67132
Title: Nguyên tắc kiểm soát việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp
Authors: Vũ, Hồng Anh
Keywords: Kiểm soát
Quyền lập pháp
Quyền hành pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạo Chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 16 .- Tr.3-10
Abstract: Bài viết này nghiên cứu, đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về quan hệ kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ theo quy định của Hiến pháp năm 2013.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67132
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.