Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6715
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch lễ hội trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Huỳnh, Lê
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của du khách đối với du lịch lễ hội trên địa bàn TPCT, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch lễ hội cho Thành phố ngày trong thời gian tới.
Description: 111 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6715
ISSN: B1507743
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.