Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6716
Title: Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cần đánh giá đúng vai trò của "bao bì sản phẩm"
Authors: Trần, Đỗ Hoài Bảo
Phước, Minh Hiệp
Keywords: Doanh nghiệp
Vai trò
Bao bì sản phẩm
Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.81-84
Abstract: Bao bì sản phẩm có chức năng hỗ trợ, cũng như đem lại nhiều lợi ích cho những doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh, cũng như quá trình xuất - nhập khẩu hàng hóa. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng cần quan tâm và chủ động hơn nữa vào việc tham gia thiết kế bao bì, coi nó như một công cụ marketing mới cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6716
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.