Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6716
Nhan đề: Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cần đánh giá đúng vai trò của "bao bì sản phẩm"
Tác giả: Trần, Đỗ Hoài Bảo
Phước, Minh Hiệp
Từ khoá: Doanh nghiệp
Vai trò
Bao bì sản phẩm
Bình Dương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.81-84
Tóm tắt: Bao bì sản phẩm có chức năng hỗ trợ, cũng như đem lại nhiều lợi ích cho những doanh nghiệp trong việc sản xuất, kinh doanh, cũng như quá trình xuất - nhập khẩu hàng hóa. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nói riêng cần quan tâm và chủ động hơn nữa vào việc tham gia thiết kế bao bì, coi nó như một công cụ marketing mới cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6716
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.33 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.