Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/672
Title: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Hải Phòng
Authors: Đan, Tuấn Anh
Keywords: Doanh nghiệp
Chính sách hỗ trợ
Năng lực cạnh tranh
Hải Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.66-68
Abstract: Năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp TP. Hải Phòng chọn chủ đề "tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh". Thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN) phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ đã cho thấy nhiều hạn chế, cần hoàn thiện sửa đổi để chính sách đi vào cuộc sống, giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và lớn mạnh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/672
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_266.89 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.