Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67207
Title: Hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
Authors: Tạ, Thu Thủy
Keywords: Hoàn thiện cơ chế giám sát việc thực thi công vụ
Các cơ quan hành chính nhà nước
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 11 .- Tr.9-13
Abstract: Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước là yêu cầu quan trọng trong quản trị nền hành chính nhằm đánh gíá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cơ chế giám sát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đã từng bước được hình thành và phát triển theo tiến trình lịch sử của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67207
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.