Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6728
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Phạm, Thị Như Anh
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô qua 3 năm 2015 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 như: Doanh số cho vay, tình hình thu nợ, dư nợ và nợ xấu. Đánh giá hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu tài chính. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng
Mô tả: 82 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6728
ISSN: C1600203
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.117.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.