Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6729
Title: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô – phòng giao dịch Xuân Khánh
Authors: Phạm, Phát Tiến
Kim, Khánh Tiên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn, từ đó đưa ra đề xuất giải pháp cho hoạt động cho vay ngắn hạn tại PVcomBank chi nhánh Tây Đô - phòng giao dịch Xuân Khánh
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6729
ISSN: C1600219
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.