Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67293
Title: Thiết kế nghiên cứu trường hợp trong dạy học chủ đề “sinh trưởng và phát triển ở thực vật” (sinh học 11) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Authors: Đặng, Thị Dạ Thủy
Nguyễn, Thị Diệu Phương
Hoàng, Thị Phương Ngân
Keywords: Giảng dạy sinh học
Nghiên cứu tình huống
Năng lực giải quyết vấn đề
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 506 - Tr.24-28
Abstract: Nghiên cứu trường hợp (NCTH) là một phương pháp dạy học, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm. Vì vậy, việc thiết kế và tổ chức NCTH là một trong những biện pháp hữu hiệu không những hình thành và phát triển được năng lực (NL) sinh học mà còn phát triển được các NL chung như: giải quyết vấn đề (GQVĐ), hợp tác và tự học của học sinh (HS) trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67293
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.