Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67293
Nhan đề: Thiết kế nghiên cứu trường hợp trong dạy học chủ đề “sinh trưởng và phát triển ở thực vật” (sinh học 11) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Tác giả: Đặng, Thị Dạ Thủy
Nguyễn, Thị Diệu Phương
Hoàng, Thị Phương Ngân
Từ khoá: Giảng dạy sinh học
Nghiên cứu tình huống
Năng lực giải quyết vấn đề
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 506 - Tr.24-28
Tóm tắt: Nghiên cứu trường hợp (NCTH) là một phương pháp dạy học, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm. Vì vậy, việc thiết kế và tổ chức NCTH là một trong những biện pháp hữu hiệu không những hình thành và phát triển được năng lực (NL) sinh học mà còn phát triển được các NL chung như: giải quyết vấn đề (GQVĐ), hợp tác và tự học của học sinh (HS) trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67293
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.