Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Thị Dạ Thủy-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Diệu Phương-
dc.contributor.authorHoàng, Thị Phương Ngân-
dc.date.accessioned2021-10-27T07:03:46Z-
dc.date.available2021-10-27T07:03:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-0753-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67293-
dc.description.abstractNghiên cứu trường hợp (NCTH) là một phương pháp dạy học, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm. Vì vậy, việc thiết kế và tổ chức NCTH là một trong những biện pháp hữu hiệu không những hình thành và phát triển được năng lực (NL) sinh học mà còn phát triển được các NL chung như: giải quyết vấn đề (GQVĐ), hợp tác và tự học của học sinh (HS) trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Giáo dục;Số 506 - Tr.24-28-
dc.subjectGiảng dạy sinh họcvi_VN
dc.subjectNghiên cứu tình huốngvi_VN
dc.subjectNăng lực giải quyết vấn đềvi_VN
dc.titleThiết kế nghiên cứu trường hợp trong dạy học chủ đề “sinh trưởng và phát triển ở thực vật” (sinh học 11) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.