Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/673
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
Authors: Nguyễn, Thị Châu
Nguyễn, Thi Loan
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Nâng cao
Khách hàng
Ngân hàng thương mại
DongA bank
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 27-30
Abstract: Chất lượng dịch vụ vẫn được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để thu hút khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Vì vậy, việc đánh giá chất lượng dịch vụ này tại các ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (gọi tắt là DongA bank) nói riêng là điều rất quan trọng, nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, từ đó, giúp DongA Bank ngày càng phát triển.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/673
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_321.22 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.