Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67303
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThảo Nguyên-
dc.date.accessioned2021-10-27T07:13:42Z-
dc.date.available2021-10-27T07:13:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-0829-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67303-
dc.description.abstractNăm 2019 sôi động khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đang các cấp, thực hiện quyết liệt, đông bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển. biến rõ rệt trong công tác xây đựng, chính đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bằng 10 kết quả nổi bật được đề cập trong bài viết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.24-26,46-
dc.subjectNăm 2019vi_VN
dc.subject10 kết quả nổi bậtvi_VN
dc.subjectNgành tổ chức xây dựng Đảngvi_VN
dc.title10 kết quả nổi bật của ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
878.03 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.