Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6731
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH - TMDV Buôn Phương
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Danh, Út
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh; Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH-TMDV Buôn Phương. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của công ty
Mô tả: 131 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6731
ISSN: B1402848
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.