Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67352
Nhan đề: Giải thích mức độ tham gia học trực tuyến của sinh viên trường Đại học Nha Trang bằng việc vận dụng mô hình chấp nhận công nghệ mở rộng (Extended Technology Acceptance Model - Etam)
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Mai, Văn Luông
Từ khoá: Học trực tuyến
Đại học Nha Trang
Sinh viên
Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 506 - Tr.53-58
Tóm tắt: Hệ thống đào tạo trực tuyến ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với tất cả các cơ sở đào tạo giáo dục nói chung, các trường đại học nói riêng. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, học trực tuyến (HTT - online learning) đang nổi lên như một mô hình đào tạo giáo dục hiện đại. Với những ưu điểm của HTT đã tạo ra những cơ hội lớn cho hệ thống đào tạo giáo dục như giải phóng tương tác giữa người học và người dạy, người học và người học khỏi những hạn chế về thời gian và không gian; thông qua mô hình HTT đáp ứng các yêu cầu về học tập trong xã hội hiện đại và đã tạo ra nhu cầu lớn về HTT từ các cơ sở giáo dục đại học (Katz, 2000,2002; Trentin, 1997).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67352
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.