Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67354
Title: Kinh nghiệm thu hút FDI xanh của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Hải Đăng
Keywords: Kinh nghiệm thu hút FDI xanh
Của Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.74-76
Abstract: Bài viết tập trung các chính sách thu hút FDI xanh vào Trung Quốc - nước có một số đặc điểm giống với nền kinh tế Việt Nam, để từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm trong hoạt động quản lý, xây dựng các chính sách khuyến khích FDI xanh vào Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67354
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
714.12 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.