Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67382
Title: Chuột con vật gây hại
Authors: Trần, Công Khánh
Keywords: Chuột
Con vật gây hại
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 635+636 .- Tr.10-11
Abstract: Chuột là động vật có hại đối với nhiều lĩnh vực. Chúng gây hại các kho tàng, phá hoại cây lương thực, cây ăn quả, gặm nhắm đồ dùng, hòm tủ, cắn quần áo, sách vở, kể cả dây điện… Chúng là con vật trung gian truyền bệnh tật nguy hiểm từ động vật hoang dã người và vật nuôi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67382
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
814.13 kBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.