Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6741
Title: Phân tích thực trạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương chi nhánh Cần Thơ ( SAIGONBANK Cần Thơ)
Authors: Mai, Lê Trúc Liên
Phan, Thị Ngọc Hân
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong tương lai
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6741
ISSN: B1402569
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.