Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6745
Title: Trạc tuyền và ngôi nhà Lâm Tỳ Ni
Authors: Xuân Bình
Minh Phước
Keywords: Trạc Tuyền
Lâm Tỳ Ni
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.142-146
Abstract: Gần 20 năm gắn bó với Kiến trúc Nhà đẹp, cây viết - nhà nhiếp ảnh Xuân Bình đã có nhiều bài & ảnh có giá trị suy ngẫm về kiến trúc và thường khi không giấu nhiều trăn trở rất riêng. Ấn phẩm Xuân 2018, Kiến trúc Nhà đẹp chia sẻ cùng Xuân Bình bài viết tự sự sâu lắng này như một cách dọn mình đón xuân, hướng đến sự bình yên của tâm hồn, một thứ cội nguồn của hạnh phúc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6745
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.