Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6746
Nhan đề: Giải bài kỳ trước
Tác giả: Đinh, Thị Thái Quỳnh
Từ khoá: Toán học
Đáp án
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 488 .- Tr.26-34
Tóm tắt: Bài viết liệt kê các bài giải môn Toán của các bạn đọc Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ tham gia.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6746
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.99 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.