Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6749
Title: Kiến trúc & văn minh đô thị
Authors: Trần, Phụng Tiên Phuông
Keywords: Kiến trúc
Văn minh đô thị
Nhà ở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.20-21
Abstract: Nói nôm na là một đô thị không thể hình thành nếu không có kiến trúc. Nếu kiến trúc được thiết kế bài bản, đáp ứng đầy đủ công năng của công trình thì sẽ góp phần nâng cao nhận thức về văn minh đô thị cho người dân, còn ngược lại kiến trúc sẽ góp phần tạo nên những hệ lụy xã hội mà không ai khác hơn là chính người dân tại những khu vực đó sẻ phải gánh chịu trước tiên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6749
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.