Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67496
Title: Sân bay "Xanh", Daxing Bắc Kinh
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Sân bay "Xanh"
Daxing Bắc Kinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 226 .- Tr.84-87
Abstract: Tháng 9/2019 vừa qua, sau nhiều năm thi công, sân bay quốc tế Daxing Bắc Kinh đã được chính thức mở cửa. Với mã tên gọi quốc tế là PKX của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, sân bay khánh thành đã đánh dấu một mốc chuẩn mới về tiêu chuẩn mới ở dịch vụ vận tải hàng không, phục vụ dân số khu vực tăng trưởng trong một nhà ga hành khách nhỏ gọn và hiệu quả, thích ứng với sự phát triển trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67496
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
947.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.