Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/675
Title: Nghiên cứu về ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập
Authors: Hồ, Thị Hòa
Keywords: Bất bình đẳng thu nhập
Tăng trưởng kinh tế
Chênh lệch giàu - nghèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 6 .- Tr.11-13
Abstract: Nghiên cứu của Oxfam về tình trạng bất bình đẳng (BBĐ) tại Việt Nam công bố vào ngày 12/01/2017 cho thấy, mức độ thay đổi khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất ở Việt Nam là khá lớn. Người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập của người nghèo nhất Việt Nam trong 10 năm. Trong bối cảnh đó, bài viết đã khái quát các nghiên cứu về tác động tích cực và tiêu cực của BBĐ thu nhập, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách cho Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/675
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_260.66 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.