Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6752
Title: Chụp ảnh kiến trúc lưu giữ ký ức một nơi chốn
Authors: Vũ, Xuân Thao
Keywords: Kiến trúc
Ảnh nghệ thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 3 .- Tr.38
Abstract: Chúng ta biết rằng, công trình kiến trúc mang trên mình biết bao nhiêu giá trị vật chất, giá trị xã hội và giá trị tinh thần. Phát triển đô thị buộc phải phá đi ngày càng nhiều những công trình kiến trúc có từ xa xưa - những công trình đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6752
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_742.16 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.