Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67565
Title: Kế toán quản trị môi trường: Thực tiễn Thế giới và Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Kế toán quản trị môi trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 11 .- Tr.15-18
Abstract: Kế toán quản trị môi trường (EMA) - một hình thức của kế toán không chỉ giúp các doanh nghiệp mà cả chính phủ trong việc kế toán các chi phí và doanh thu môi trường, từ đó đưa ra những chính sách, hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế, mà không gây tổn hại đến môi trường tự nhiên. Mặc dù kế toán quản trị môi trường đã khá phổ biến ở các nước phát triển, nhưng vẫn còn khá mới mẽ đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong xu thế hội nhập hiện nay và với tình hình môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển để xây dựng những chính sách, hướng dẫn về việc ứng dụng kế toán môi trường cho phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67565
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
909.2 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.