Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67569
Title: Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC
Authors: Lê, Đức Toàn
Phan, Thanh Hải
Keywords: Về chế độ kế toán ngân sách
Tài chính xã
Theo Thông tư 70/2019/TT-BTC
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 11 .- Tr.22-24
Abstract: Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Bài viết phân tích một số điểm khác biệt giữa Chế độ kế toán mới này với Chế độ kế toán trước đây đã được ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và Thông tư 146/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 có hiệu lực thực hiện từ đầu năm 2006. Bài viết cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến sự thay đổi trong văn bản mới này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67569
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
643.42 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.