Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6759
Nhan đề: Nhiều cách giải cho một bài toán
Tác giả: Nguyễn, Đức Tấn
Từ khoá: Toán học
Phương pháp giải
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ;Số 488 .- Tr.44-45
Tóm tắt: Bài viết liệt kê một toài toán kèm theo đó là nhiều cách giải khác nhau.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6759
ISSN: 0866-8035
Bộ sưu tập: Toán học và tuổi trẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_673.7 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.