Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/676
Title: Chuyển đội hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: không phải là không thực hiện được
Authors: Tô, Hoài Nam
Keywords: Hộ kinh doanh
Doanh nghiệp
Chuyển đổi mô hình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.89-91
Abstract: Để đạt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có ít nhất một triệu doanh nghiệp, thì việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp là giải pháp phù hợp với thực tế Việt Nam. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải quyết tâm thực hiện và hành động, chứ không phải dừng lại ở ý chí chính trị.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/676
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.