Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67637
Title: Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng
Authors: Tạ, Thu Thủy
Keywords: Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nhà nước
Trong thực hiện chức năng kiểm tra
Giám sát công tác phòng
Chống tham nhũng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 12 .- Tr.11-14
Abstract: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Đạt được kết quả này phải kể đến vai trò tất yếu là sự lãnh đạo. chỉ đạo của Đảng đối với cơ quan nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra. giám sát công tác phòng, chống tham những ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67637
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
805.36 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.