Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6764
Title: Phân tích thu nhập của nông hộ trồng lúa hữu cơ tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Huỳnh, Thị Đan Xuân
Nguyễn, Thị Ngọc Vân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thu nhập và đa dạng hóa thu nhập của hộ nông dân trồng lúa hữu cơ tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện thu nhập của nông hộ sản xuất lúa hữu cơ ở địa bàn nghiên cứu.
Description: 59 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6764
ISSN: B1502662
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.