Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67647
Title: Chộn rộn ngày cuối năm
Authors: Cao, Văn Quyền
Keywords: Chộn rộn ngày cuối năm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 12 .- Tr.37
Abstract: Một ngày mùa đông nhìn lên lốc lịch mỏng tang, ta giật mình mới hay tháng ngày sắp cạn. đang đổ dần về những ngày cuối năm. Lòng bâng khuâng chợt nghĩ, cuộc đời có biết bao nhiêu lần cuối năm trước khi ta trở về với cát bụi? Tương lai chằng thể ai đoán trước được, ta chỉ biết rằng luôn cố gắng, neo theo quy luật tự nhiên để lưu giữ những khoảnh khắc, ký ức đẹp ở trong lòng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67647
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
202.34 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.