Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6765
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhóm công ty ngành ô tô và linh kiện ô tô được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Huỳnh, Thị Bích
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhóm công ty ngành ô tô và linh kiện ô tô được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp
Description: 60 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6765
ISSN: B1507793
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.