Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6769
Nhan đề: So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trồng chôm chôm Java theo mô hình Global Gap và theo mô hình truyền thống tại xã Bình Hòa Phước huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Nguyễn, Thúy Hằng
Sơn, Hoài Phong
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: So sánh hiệu quả tài chính của nông hộ trồng chôm chôm Java theo mô hình Global Gap và những nông hộ trồng theo mô hình truyền thống tại huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Từ đó tìm được mô hình sản xuất có hiệu quả cao hơn để mở rộng và phát triển mô hình bền vững hơn trong tương lai. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tài chính, góp phần cải thiện đời sống và nâng cao kinh tế cho người dân tại địa bàn nghiên cứu.
Mô tả: 110 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6769
ISSN: B1500158
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.